Pomagamy

Handbike to rower napędzany, siłą mięśni rąk dlatego jest używany głównie przez osoby z dysfunkcjami kończyn dolnych. Dla takich osób jest to doskonały środek transportu, może być elementem terapii, umożliwia czynne uprawianie sportu czy po prostu zwiedzanie okolic.